10.07.2013 00:00
13

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sasanek w Nowej Wsi, gm. Michałowice

Data podpisania umowy:
10.07.2013
Data zakończenia:
15.10.2013
Wartość:
349.681,08 zł
Firma:
LIDER KONSORCJUM:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych INSBUD-BIS Rafał Bystrzycki
Pruszków

PARTNER KONSORCJUM:
INSBUD Stanisław Bystrzycki
Pruszków