27.07.2018 68 000, 00 zł

Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

28.09.2018

15.12.2017 1.565.571,27 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

28.09.2018

21.06.2018 279 948,00 zł

Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych

28.09.2018

27.11.2017 1.062.105,00 zł

Przebudowa sieci wodociągowej w ul. Reja w Granicy

28.09.2018

06.10.2017 279.300,00 zł

Wykonanie odwodnienia ul. Czystej w Opaczy Małej

29.12.2017

09.10.2017 288.435,00 zł

Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi

29.12.2017

02.10.2017 444.030,00 zł

Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi – etap I

29.12.2017

16.10.2017 192.987,00 zł

Przebudowa ul. Wendy w Granicy

29.12.2017

31.10.2017 168.280,68 zł

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy

29.12.2017

20.06.2017 479.700,00 zł

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

29.12.2017

20.04.2017 114.635,90 zł

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy

29.12.2017

24.07.2017 762.600,00 zł

Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowych

29.12.2017