25.05.2018 1 470 000,00 zł

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach

28.09.2018

28.05.2018 553 500,00 zł

Modernizacja i wymiana nawierzchni bitumicznych

28.09.2018

21.06.2018 279 948,00 zł

Szkoła Nowa Wieś - modernizacja budynków szkolnych

28.09.2018

27.07.2018 68 000, 00 zł

Modernizacja budynku przedszkolnego w Nowej Wsi

28.09.2018

20.04.2017 114.635,90 zł

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy

29.12.2017

20.06.2017 479.700,00 zł

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

29.12.2017

24.07.2017 520.802,71 zł

Przebudowa ul. Akacjowej w Komorowie

29.12.2017

24.07.2017 762.600,00 zł

Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowych

29.12.2017

31.10.2017 168.280,68 zł

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy

29.12.2017

16.10.2017 192.987,00 zł

Przebudowa ul. Wendy w Granicy

29.12.2017