18.03.2015 6.253.685,42 zł

Przebudowa rowu U-1 – etap II

24.06.2016

17.12.2015 424.397,91 zł

Przebudowa ul. Łąkowej w Nowej Wsi

15.06.2016

08.12.2015 1.150.062,39 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Granicy

05.06.2016

16.12.2015 837.385,39 zł

Przebudowa ul. Warszawskiej w Granicy – etap I

01.06.2016

01.04.2016 236.383,40 zł

Przebudowa ul. Magnolii w Nowej Wsi

31.05.2016

31.03.2016 472.320,00 zł

Przebudowa ul. Głównej w Komorowie Wsi – etap II

30.05.2016

07.04.2016 392.370,00 zł

Przebudowa ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie

16.05.2016

22.12.2015 873.300,00 zł

Przebudowa ul. Klonowej i Lipowej w Komorowie

25.04.2016

29.12.2015 1.170.960,00 zł

Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii

16.04.2016

27.11.2015 573.180,00 zł

Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie

01.03.2016

15.04.2014 5.745.170,21 zł

Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją

31.12.2015

27.10.2015 489.043,29 zł

Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi

30.12.2015