24.08.2015 198.500,00 zł

Przebudowa ul. Daktylowej w Opaczy-Kolonii

01.10.2015

12.06.2015 209.100,00 zł

Przebudowa ul. Sosnowej w Opaczy-Kolonii

01.10.2015

31.07.2015 261.990,00 zł

Przebudowa ul. 3 Maja w Komorowie – etap III

30.09.2015

30.07.2015 232.470,00 zł

Przebudowa ul. Widok w Michałowicach

30.09.2015

19.05.2015 917.580,00 zł

Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach – etap III

15.09.2015

20.04.2015 1.416.960,00 zł

Budowa Przedszkola w Michałowicach

31.08.2015

05.11.2014 239.300,72 zł.

Przebudowa budynku przy ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii

30.06.2015

30.12.2014 885.280,76 zł

Przebudowa ul. Długiej – etap I i Gościnnej w Granicy

29.05.2015