02.08.2013 447.510,32 zł

Przebudowa ul. Dębowej w Granicy – etap I

25.04.2014

20.12.2013 288.208,34 zł

Przebudowa ul. Granicznej w Nowej Wsi i Granicy

25.04.2014

17.12.2013 526.539,00 zł

Przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi

17.04.2014

20.12.2013 84.413,68 zł

Przebudowa ul. Bocznej w Regułach

31.03.2014

30.12.2013 401.100,52 zł

Budowa sieci wodociągowej w ul. Klonowej w Opaczy-Kolonii

31.03.2014

06.11.2013 382.227,35 zł

Przebudowa ul. Kochanowskiego w Granicy

23.12.2013

27.11.2013 122.377,01 zł

Przebudowa ul. Matejki w Komorowie

15.12.2013

06.09.2013 463.528,43 zł

Przebudowa ul. Różanej w Nowej Wsi

29.11.2013

23.08.2013 594.000,00 zł

Przebudowa ul. Akacjowej w Opaczy - Kolonii

31.10.2013