07.02.2018 15:15
34

Budowa sieci wodociągowej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Barbary, Rekreacyjnej i Szczęśliwej w Granicy.

Data podpisania umowy:
19.12.2017
Data zakończenia:
28.09.2018
Wartość:
1.094.700,00 zł
Firma:
„FAL-BRUK” Sp. z o.o. sp. k.
Warszawa