30.05.2014 682.650,00 zł

Przebudowa ul. Konopnickiej w Komorowie

29.08.2014

07.11.2013 710.697,69 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Komorów

30.06.2014

23.12.2013 618.332,66 zł

Zagospodarowanie Placu Paderewskiego w Komorowie

30.06.2014

02.08.2013 447.510,32 zł

Przebudowa ul. Dębowej w Granicy – etap I

25.04.2014

20.12.2013 288.208,34 zł

Przebudowa ul. Granicznej w Nowej Wsi i Granicy

25.04.2014

17.12.2013 526.539,00 zł

Przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi

17.04.2014

20.12.2013 84.413,68 zł

Przebudowa ul. Bocznej w Regułach

31.03.2014

30.12.2013 401.100,52 zł

Budowa sieci wodociągowej w ul. Klonowej w Opaczy-Kolonii

31.03.2014