29.10.2014 348.150,52 zł.

Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi

30.04.2015

17.09.2014 516.600,00 zł

Przebudowa ul. Mazurskiej w Komorowie – etap I

15.01.2015

04.07.2014 3.986.286,71 zł

Przebudowa rowu U-1 – etap I

31.12.2014

18.08.2014 624.844,91 zł

Remont ulic i nawierzchni bitumicznej

31.12.2014

18.09.2014 383.598,78 zł

Przebudowa parkingu przy ul. Kuchy w Regułach – etap I

31.12.2014

24.09.2014 138.611,58 zł

Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dębowej w Granicy

31.12.2014

06.08.2014 780.191,90 zł

Przebudowa ul. Żytniej w Regułach

30.11.2014

04.09.2014 393.971,73 zł

Przebudowa ul. Słonecznej w Nowej Wsi

17.11.2014