28.06.2018 08:45
56

Budowa sieci wodociągowej oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Stokrotek w Nowej Wsi

Data podpisania umowy:
27.06.2018
Data zakończenia:
28.09.2018
Wartość:
333 867,26 zł
Firma:
ENERGO-WAC
WACŁAW BĄK
Konstancin Jeziorna