15.12.2017 1.565.571,27 zł

Budowa świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi.

28.09.2018

czytaj więcej
07.12.2017 722.010,00 zł

Przebudowa ul. Polnej w Komorowie Wsi

28.09.2018

czytaj więcej
28.03.2018 308.000,00 zł

Przebudowa ul. Kujawskiej w Komorowie

28.09.2018

czytaj więcej
28.03.2018 360 000 zł

Przebudowa ul. Lubuskiej w Komorowie

28.09.2018

czytaj więcej
22.05.2018 1 548 570,00 zł

Przebudowa ul Skośnej i Borówkowej w Granicy

28.09.2018

czytaj więcej
25.05.2018 1 470 000,00 zł

Przebudowa sieci kanalizacyjnej w Regułach

28.09.2018

czytaj więcej