09.10.2017 288.435,00 zł

Przebudowa ul. Wschodniej w Komorowie Wsi

29.12.2017

06.10.2017 279.300,00 zł

Wykonanie odwodnienia ul. Czystej w Opaczy Małej

29.12.2017

02.10.2017 444.030,00 zł

Przebudowa ul. Kasztanowej w Michałowicach Wsi – etap I

29.12.2017

18.09.2017 241.003,97 zł

Przebudowa ul. Śląskiej w Komorowie

29.12.2017

24.10.2017 168.280,68 zł

Remont chodników, wjazdów i parkingów na terenie gminy.

29.12.2017

07.03.2017 704.179,11 zł

Przebudowa ul. Warszawskiej w Granicy – etap II

31.08.2017

14.08.2017 157.999,65 zł

Szkoła Michałowice – modernizacja budynków szkolnych

31.08.2017

19.12.2016 1.300.602,00 zł

Przebudowa ul. Regulskiej w Michałowicach – etap II

06.07.2017

04.05.2017 143.446,17 zł

Przebudowa ul. Św. Antoniego w Opaczy - Kolonii

15.06.2017

05.08.2016 247.992,66 zł

Przebudowa ul. Granickiej w Komorowie

19.12.2016