30.10.2019 08:20
24

Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Brzozowej na dz. ewid. nr 744, 745 w miejscowości Nowa Wieś

Data podpisania umowy:
24.10.2019
Data zakończenia:
20.12.2019
Wartość:
267 473,00
Firma:
"MARGOT" Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych Małgorzata Szymańska
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji