30.10.2019 10:10
12

Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacyjnej w ul. Zielonej w Nowej Wsi

Data podpisania umowy:
31.10.2019
Data zakończenia:
20.12.2019
Wartość:
199 823,00
Firma:
Roman Zwierzchowski
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji