19.05.2015 917.580,00 zł

Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach – etap III

15.09.2015

20.04.2015 1.416.960,00 zł

Budowa Przedszkola w Michałowicach

31.08.2015

05.11.2014 239.300,72 zł.

Przebudowa budynku przy ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii

30.06.2015

30.12.2014 885.280,76 zł

Przebudowa ul. Długiej – etap I i Gościnnej w Granicy

29.05.2015

29.10.2014 348.150,52 zł.

Odwodnienie ul. Zgody w Michałowicach Wsi

30.04.2015

17.09.2014 516.600,00 zł

Przebudowa ul. Mazurskiej w Komorowie – etap I

15.01.2015

18.09.2014 383.598,78 zł

Przebudowa parkingu przy ul. Kuchy w Regułach – etap I

31.12.2014