30.09.2019 10:00
5

Wymiana sieci, przyłączy wodociagowych i kanalizacyjnych oraz zasuw i hydrantów oraz usuwanie awarii na SUW i sieci wodociągowej oraz płukanie sieci wodociągowej i usuwanie awarii na sieci kanalizacyjnej

Data podpisania umowy:
17.09.2019
Data zakończenia:
16.12.2019
Wartość:
480 000,00
Firma:
NAPARTY Usługi Wodno-Kanalizacyjne Janusz Naparty