27.05.2019 12:20
22

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych - etap II – dotyczy I części zamówienia

Data podpisania umowy:
27.05.2019
Data zakończenia:
16.12.2019
Wartość:
1 270 590,00 zł
Firma:
Fal-Bruk Sp. z o.o. Sp.k.
Warszawa