03.06.2019 10:15
7

Budowa odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach gdzie kanalizacja sanitarna została wybudowana w latach ubiegłych w ul. Rzemieślniczej w Nowej Wsi oraz ul. Brzozowej w Komorowie

Data podpisania umowy:
31.05.2019
Data zakończenia:
30.11.2019
Wartość:
70 000,00
Firma:
Paweł Wierzbicki prowadzący działalność HYDRO-LUX Paweł Wierzbicki
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji