07.04.2016 392.370,00 zł

Przebudowa ul. Sienkiewicza i Nowowiejskiej w Komorowie

16.05.2016

22.12.2015 873.300,00 zł

Przebudowa ul. Klonowej i Lipowej w Komorowie

25.04.2016

29.12.2015 1.170.960,00 zł

Przebudowa ul. Ryżowej w Opaczy-Kolonii

16.04.2016

27.11.2015 573.180,00 zł

Przebudowa ul. Sportowej w Komorowie

01.03.2016

15.04.2014 5.745.170,21 zł

Rozbudowa szkoły w Komorowie wraz z termomodernizacją

31.12.2015

27.10.2015 489.043,29 zł

Przebudowa ul. Wiśniowej w Nowej Wsi

30.12.2015

28.10.2015 154.338,95 zł

Przebudowa ul. Wiosennej w Nowej Wsi

14.12.2015

22.10.2015 217.975,04 zł

Przebudowa ul. Miodowej w Komorowie Wsi

14.12.2015

26.10.2015 449.186,37 zł

Przebudowa ul. Wandy i Heleny w Nowej Wsi

14.12.2015

25.11.2015 262.605,00 zł

Przebudowa ul. Kalinowej w Granicy

14.12.2015

08.10.2015 231.547,70 zł

Przebudowa ul. Krótkiej w Michałowicach

16.11.2015