03.07.2014 338.326,10 zł

Przebudowa ul. Słonecznej w Komorowie Wsi

15.09.2014

31.07.2013 1.499.968,00 zł

Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy w Michałowicach

31.08.2014

27.12.2013 228.000,00 zł

Wykonanie odwodnienia w ul. Parkowej w Suchym Lesie

31.08.2014

09.06.2014 1.127.910,00 zł

Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach - etap II

29.08.2014

04.07.2014 253.380,00 zł

Przebudowa ul. Jasnej w Opaczy - Kolonii

29.08.2014

30.05.2014 682.650,00 zł

Przebudowa ul. Konopnickiej w Komorowie

29.08.2014

07.11.2013 710.697,69 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Komorów

30.06.2014

23.12.2013 618.332,66 zł

Zagospodarowanie Placu Paderewskiego w Komorowie

30.06.2014