19.06.2018 12:35
52

Płukanie, czyszczenie, udrożnianie oraz monitoring sieci kanalizacyjnej

Data podpisania umowy:
15.06.2018
Data zakończenia:
31.12.2018
Wartość:
165 429,00 zł
Firma:
Usługi Asenizacyjne
Leon Szeląg
Raszyn