04.07.2014 1.490.000,00 zł

Przebudowa ul. Klonowej i Zachodniej w Opaczy - Kolonii

31.10.2014

04.08.2014 1.140.210,00 zł

Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach – etap I

31.10.2014

07.08.2014 393.852,25 zł

Przebudowa ul. Partyzantów w Michałowicach

31.10.2014

24.07.2014 388.992,96 zł

Przebudowa ul. Sportowej w Nowej Wsi

26.09.2014

03.07.2014 338.326,10 zł

Przebudowa ul. Słonecznej w Komorowie Wsi

15.09.2014

31.07.2013 1.499.968,00 zł

Przebudowa starego budynku Urzędu Gminy w Michałowicach

31.08.2014

27.12.2013 228.000,00 zł

Wykonanie odwodnienia w ul. Parkowej w Suchym Lesie

31.08.2014

04.07.2014 253.380,00 zł

Przebudowa ul. Jasnej w Opaczy - Kolonii

29.08.2014

09.06.2014 1.127.910,00 zł

Przebudowa ul. Raszyńskiej w Michałowicach - etap II

29.08.2014