28.06.2017 09:55
213

Remont cząstkowy dróg o nawierzchni bitumicznej

Data podpisania umowy:
20.06.2017
Data zakończenia:
29.12.2017
Wartość:
479.700,00 zł
Firma:
ROBOKOP
Grzegorz Leonowicz
Milanówek