31.07.2017 10:50
32

Modernizacja i wymiana nawierzchni asfaltowych

Data podpisania umowy:
24.07.2017
Data zakończenia:
29.12.2017
Wartość:
762.600,00 zł
Firma:
P.P.U.H. EFEKT Sp. z o.o., Budowa
i Naprawa Dróg, Warszawa