24.05.2018 13:40
21

Budowa sieci wodociągowej i budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Czeremchy w Granicy

Data podpisania umowy:
21.05.2018
Data zakończenia:
31.12.2018
Wartość:
305 040,00 zł
Firma:
Inżynieria Sanitarna
Jakub Hanausek
Piastów