19.06.2018 12:25
222

Budowa strefy rekreacji przy ul. Heleny w Nowej Wsi etap I i II wraz z zagospodarowaniem terenu wokół Smugu

Data podpisania umowy:
01.06.2018
Data zakończenia:
31.12.2018
Wartość:
2 708 000 zł
Firma:
ZIEL-BUD Wojciech Rukat
Warszawa