20.09.2016 08:35
10

Budowa sieci wodociągowej w ul. Bocznej od ul. Torfowej i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Torfowej, Bocznej od Torfowej w Regułach

Data podpisania umowy:
15.09.2016
Data zakończenia:
14.12.2016
Wartość:
385.418,91 zł
Firma:
Zakład Instalacyjny i Remontowo-Budowlany
Roman Zwierzchowski
Mysiadło
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji