07.11.2013 710.697,69 zł

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody Komorów

30.06.2014

czytaj więcej
02.08.2013 447.510,32 zł

Przebudowa ul. Dębowej w Granicy – etap I

25.04.2014

czytaj więcej
17.12.2013 526.539,00 zł

Przebudowa ul. Kolejowej w Michałowicach Wsi

17.04.2014

czytaj więcej
20.12.2013 84.413,68 zł

Przebudowa ul. Bocznej w Regułach

31.03.2014

czytaj więcej