29.07.2015 10:15
31

Zakup i dostawa fabrycznie nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego na potrzeby OSP w Nowej Wsi

Data podpisania umowy:
24.07.2015
Data zakończenia:
30.09.2015
Wartość:
783.000,00 zł
Firma:
Przedsiębiorstwo Specjalistyczne „bocar” Sp. z o.o.
Korwinów
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji