11.05.2015 10:50
7

Budowa sieci wodociągowej w ul. Leśnej i w ul. Zielonej Polany w Pęcicach Małych

Data podpisania umowy:
08.05.2015
Data zakończenia:
30.09.2015
Wartość:
167.298,22 zł
Firma:
Waldemar Grądzki
Usługi Budowalne
ul. Szaniec 5,
05-502 Gołków
Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji