30.07.2018 12:05
56

Remont dróg tłuczniem betonowym, tłuczniem kamienny oraz destruktem bitumicznym

Data podpisania umowy:
27.07.2018
Data zakończenia:
31.12.2018
Wartość:
531 042,54 zł
Firma:
PAULOKOP
Paweł Pietruszka,
Stara Wieś