07.02.2018 15:10
56

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Skowronków w Pęcicach Małych

Data podpisania umowy:
21.12.2017
Data zakończenia:
28.09.2018
Wartość:
1.037.961,33 zł
Firma:
ROKOM Sp. z o.o.
Warszawa