18.08.2020 09:05
26

Przebudowa wraz z odwodnieniem ul. Sieradzkiej w Komorowie

Data podpisania umowy:
31.07.2020
Data zakończenia:
31.10.2020
Wartość:
324.278,43
Firma:
Firma MARGOT Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych

Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Sieradzkiej w Komorowie na odcinku ok. 150mb.
W ramach zamówienia Wykonawca wykona przebudowę odwodnienia w pasie drogowym.


Opublikowane przez: Agnieszka Rzewuska