18.08.2020 09:15
52

Przebudowa ulicy Bankowej w Komorowie

Data podpisania umowy:
30.07.2020
Data zakończenia:
31.10.2020
Wartość:
1.323.480, 00 zł
Firma:
FAL-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

W ramach prac wykonano:
1.budowę odwodnienia,
2.przebudowę oświetlenia ulicznego
3. skablowanie sieci elektroenergetycznej
4. nową nawierzchnię


Opublikowane przez: Agnieszka Rzewuska