24.11.2021 13:55
43

Przebudowa ulicy Fregaty i ulicy Nawigacyjnej w Regułach

Data podpisania umowy:
28.09.2021
Data zakończenia:
15.12.2021
Wartość:
527 193,20 zł
Firma:
Zakład Usług Terenowych Budowlanych i Porządkowych
Margot Małgorzata Szymańska w spadku z Warszawy

Przedmiotem zamówienia jest: przebudowa ul. Fregaty na odcinku od ul. Nawigacyjnej do
wschodniej granicy dz. nr ewid. 463/36 oraz ul. Nawigacyjnej na odcinku od ul. Magellana
do ul. Fregaty o łącznej długości ok. 304,00 mb.

Zakres prac inwestycyjnych obejmuje m.in.: rozbiórkę istniejącej nawierzchni, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z kostki brukowej betonowej oraz płyt żelbetowych JOMB, budowę zjazdów i dojść do furtek z kostki betonowej oraz budowę poboczy tłuczniowych chłonnych wraz z ułożeniem rury drenarskiej perforowanej PVC.


Opublikowane przez: Maria Bielecka