08.02.2023 09:15
114

„Rozbudowa ulicy Skowronków w Pęcicach Małych wraz z odwodnieniem"

Data podpisania umowy:
18.11.2022
Data zakończenia:
30.08.2023
Wartość:
2 658 604,05 zł
Firma:
GRANAR Sp. z o.o.
ul. Sady Żoliborskie 3/137
01-770 Warszawa

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z rozbudową drogi gminnej - ulicy Skowronków wraz z odwodnieniem w miejscowości Pęcice Małe na terenie gminy Michałowice o długości ok. 355 mb wraz z infrastrukturą towarzyszącą.
Zakres robót w ramach inwestycji obejmuje:
1) roboty przygotowawcze;
2) wycinkę istniejących drzew i krzewów;
3) roboty rozbiórkowe, w zakresie m. in.: istniejących nawierzchni jezdni oraz innych elementów zlokalizowanych w projektowanych liniach rozgraniczających;
4) rozbiórka ogrodzeń posesji;
5) roboty ziemnych w zakresie kształtowania korpusu drogowego;
6) budowę jezdni ulicy Skowronków;
7) budowę i przebudowy chodników;
8) przebudowę skrzyżowań z drogami bocznymi;
9) rozbiórkę i budowę oświetlenia ulicznego;
10) budowę i przebudowę zjazdów;
11) rozbiórkę i budowę kanalizacji deszczowej (odwodnienia drogi);
12) rozbiórkę i budowę sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia (w ramach usunięcia kolizji istniejącej sieci z projektowanym układem drogowym);
13) budowę kanału technologicznego;
14) wykonanie elementów stałej organizacji ruchu.Opublikowane przez: Magdalena Nowak-Segieta