02.08.2022 13:45
196

Rozbudowa ul. Parkowej w Opaczy Małej, Michałowicach-Wsi i Michałowicach Osiedlu

Data podpisania umowy:
05.06.2022
Data zakończenia:
10.12.2022
Wartość:
3 869 580,00 zł.
Firma:
FAL-BRUK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
ul. Sarabandy 42
02-868 Warszawa

Przedmiot umowy obejmie m.in.:
-budowę ok. 620 m dwukierunkowej jezdni (od ul. Klonowej do ul. Borowskiego), o szerokości 5,5 m;
-budowę chodników o szerokości 2 m;
-budowę ciągów pieszo-rowerowych o szerokości 3 m;
-przebudowę sieci kanalizacji sanitarnej i budowę oraz przebudowę odwodnienia drogi,
-budowę i przebudowę oświetlenia ulicznego oraz przebudowę sieci elektroenergetycznych, gazowych i teletechnicznych.

Dofinansowanie:
- ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg: 981 190,32 zł
- oraz 2 888 389,68 zł - Rządowy Fundusz Polski Ład.

Planowany termin zakończenia: grudzień 2022 r.


Opublikowane przez: Stanowisko ds. promocji