07.02.2023 13:20
116

„Zakup samochodu elektrycznego stanowiącego mobilne laboratorium do badań powietrza w gminie Michałowice”

Data podpisania umowy:
30.11.2022
Data zakończenia:
30.01.2023
Wartość:
248 214,00 zł
Firma:
F.H.U. Car-Bud Konrad Karpiuk
ul. Ogródkowa 1/30
20-067 Lublin

Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z uruchomieniem mobilnego laboratorium służącego do monitoringu jakości powietrza na terenie Gminy Michałowice.
Wykonawca w ramach Przedmiotu umowy dostarczy mobilne laboratorium składające się z:
1) pojazdu osobowego o napędzie elektrycznym,
2) urządzenia do pomiaru jakości powietrza zamontowanego w pojeździe, wyposażonego w:
a) analizator do ciągłego automatycznego pomiaru stężeń pyłu zawieszonego PM10 oraz PM 2,5,
b) stację meteorologiczną obejmującą czujnik kierunku i prędkości wiatru, temperatury, wilgotności względnej powietrza oraz ciśnienie atmosferycznego,
c) tablet z oprogramowaniem do wizualizacji danych.


Dofinansowanie: 103 872,00 zł z budżetu Województwa Mazowieckiego, w ramach Programu ,,Mazowsze dla czystego powietrza 2022".


Opublikowane przez: Magdalena Nowak-Segieta