990

Informacja o środowisku

Zgodnie z przepisami Ustawy Prawo ochrony środowiska prowadzony jest publicznie dostępny wykazów danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Wykaz prowadzony jest na stronach Centrum Informacji o Środowisku:
http://wykaz.ekoportal.pl/CardList.seam?urzad=Urz%C4%85d+Gminy+Micha%C5%82owice