4534

Informacja o numerze rachunku bankowego

Urząd Gminy Michałowice przypomina o konieczności wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi według złożonej deklaracji. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, należy uiszczać miesięcznie, w terminie do 10 każdego miesiąca, po wykonaniu usługi.

Dla usprawnienia procesu przyjmowania wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi został wprowadzony System Identyfikacji Masowych Płatności, polegający na przyporządkowaniu każdemu płatnikowi tej opłaty indywidualnego rachunku bankowego, na który należy wpłacać wyłącznie opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Do każdego z płatników została dostarczona pisemna informacja o indywidualnym numerze rachunku bankowego. W razie jego nieotrzymania lub zagubienia, numer indywidualnego konta bankowego można uzyskać w Referacie Podatków, Opłat Lokalnych i Windykacji (pokój nr 105) lub pod numerami telefonu 22 350-91-12, 22 350-91-51.
 
Informacje w sprawie opłat i księgowań za  gospodarowanie odpadami komunalnymi udzielane są pod numerem telefonu: 22 350-91-12. 22 350 91 51