1334

Kompostujemy odpady zielone

Odpady wytwarzamy wszyscy codziennie. Większość z nich staje się uciążliwymi śmieciami.

Nawet 40% z nich, może być pożyteczna. Są to odpady organiczne, czyli odpady roślinne z ogródka i resztki z kuchni. Przestaną one być śmieciami a staną się użyteczne, jeśli będziemy je KOMPOSTOWAĆ. A jak to robić instruuje załączona poniżej ulotka.