17378

ZASADY SEGREGACJI, PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK)

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych znajduje się w Regułach przy ul. Granicznej 6.

 

Godziny otwarcia:

wtorki           7:00 - 13:00,
czwartki      13:00 - 19:00,
soboty        10:00 - 16:00.

 

Prosimy pamiętać, że warunkiem nieodpłatnego pozostawienia odpadów jest okazanie dowodu uiszczenia opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie Gminy, za miesiąc poprzedni.

 

Zasady segregacji odpadów komunalnych

 

Plakat z informacją o segregacji odpadów