2939

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Poniżej znajduje się wzór deklaracji:
 
 
Numer ewidencyjny działki można znaleźć na stronie http://www.michalowice.punktyadresowe.pl/

W przypadku zmiany danych zawartych w deklaracji, należy złożyć nową deklarację oraz dołączyć wyjaśnienie jakie zmiany zaszły i dlaczego.