1442

Kontakt

Odbiorem odpadów komunalnych z terenu Gminy Michałowice zajmować się będzie firma: P.P.H.U. Lekaro Jolanta Zagórska. 


Nadzór sprawuje Urząd Gminy Michałowice

 

Reklamacje, uwagi, pytania (pokój 106):
tel.: 22 350 91 11
e-mail:

 

Płatności (pokój 115):
tel.: 22 350 91 12