4141

Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.):


a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Michałowice:

Odpady komunalne - zobacz tutaj


b) Firma PPHU Lekaro Jolanta Zagórska odebrane odpady przekazywała do następujących instalacji:

20 03 01 zmieszane odpady komunalne: RIPOK Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Wola Ducka, gm. Wiązowna
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji: RIPOK Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Kompostownia odpadów zielonych w Warszawie, m. st. Warszawa, Kampinoska 1; Kompostownia odpadów PPHU Lekaro Wola Ducka, gm. Wiązowna. 

 

Pozostałe firmy działające na terenie Gminy Michałowice przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania do następujących instalacji:

  • Remondis Sp. z o.o. w Warszawie, RIPOK Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Zawodzie 16.
  • Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, RIPOK Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i mobilny komposter, Pruszków, ul. Stefana Bryły 6.
  • PU HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie, RIPOK Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Nadarzyn, ul. Turystyczna 38.
  • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, RIPOK Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych, m. st. Warszawa,  ul. Wólczyńska 249.
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, RIPOK Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, Kampinoska 1.

 

c) W roku 2018 Gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 9,59 %;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 53,91 %;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 100 %.

 

Poziomy pozostałych firm odbierających odpady znajdują się >>>tu<<<

 

d) Na terenie Gminy Michałowice funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach, ul. Graniczna 6, czynny we wtorki od 7:00 do 13:00, w czwartki od 13:00 do 19:00 i w soboty od 10:00 do 16:00.

 

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków:
Komorów:
1. Apteka "Leśna" ul. Ceglana 2
2. Apteka "Ostoja" ul. Berylowa 34
3. Przychodnia "Zdrowie" ul. Turkusowa 5
4. Przychodnia "Arka" ul. Berylowa 34
Michałowice:
1. Apteka "Farmed" ul. Parkowa 1
2. Apteka ul. Jesionowa 40
3. Apteka ul. Jesionowa 1f
4. Przychodnia "Resmed" ul. Ludowa 7
Granica:
1. Przychodnia Amedica ul. Główna 104

 

e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych może zostać odebrany sprzed posesji po zgłoszeniu, lub przekazany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
Ponadto zgodnie z art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zbierającym zużyty sprzęt są również:
1. Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, Warszawa,
2. Orange, Al. Wojska Polskiego 25, Pruszków,
3. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Bryły 6, Pruszków,
4. Mega Service Recycling Sp. z o.o. Al. Krakowska 29, Raszyn,
5. Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, Sokołów,
6. TIM S.A. ul. Regulska 2b, Piastów,
7. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Kasztanowa 41, Michałowice. 
8. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Jesionowa 1, Michałowice.