5191

Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.).

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.):


a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Michałowice:

Numer  Nazwa firmy Siedziba i adres NIP
1 Jarper Sp. z o.o.  Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 108a, 05-552 Wólka Kosowska 123-09-50-562
2 Aminex Sp. z o.o.  ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki 529-16-56-422
3 Byś Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa 118-009-43-15
4 SIR-COM Stanisław Zajączkowski ul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna  123-006-05-78
5 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.  ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 534-001-64-39
6 Usługi asenizacyjne  Leon Szeląg ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn 522-234-54-23
7 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.  ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 5272391342
8 ARKAZEN Zenon Ciarka w spadku ul. Czysta 9, 05-816 Opacz Mała  534-103-98-85
9 P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka 532-120-34-65
10 REMONDIS Sp. z o.o.   ul. Zawodzie16, 02-981 Warszawa 728-01-32-515
11 "PARTNER" Dariusz Apelski ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa 762-151-06-69
12 "PARTNER" Sp. z o.o. Sp. k.  ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa 524-27-02-748
13 P. U. Hetman Sp. z o.o.  Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 522-25-30-190 
14 Eko-Hetman Sp. z o.o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn  534-234-14-74 
15 Fagus Sp. z o.o.  Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 522-284-39-25
16 Bioodpady.pl Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4, 05-850  Ożarów Mazowiecki 118-208-86-26
17 EKO-WAR Jolanta Glinka ul. Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa 826-145-58-67 
18 Jurant Sp. z o.o. Spółka Jawna ul. Wilsona 3, 05-220 Zielonka        125-08-39-508
19 PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa 9512371649


b) Firma MZO Pruszków Sp. z o.o. odebrane odpady przekazywała do następujących instalacji:

20 03 01 zmieszane odpady komunalne:
Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów - Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.; Ostrołęka, ul. Komunalna 8.
Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.; Pruszków, Bryły 6.
Instalacja Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów - Bioelektra Group S.A.; Susz, Różanki 12.

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów - FBSerwis Kamieńsk Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością; Kamieńsk
Instalacja do kompostowania - Prospreco Polska Sp. z o.o.; Małkinia Górna, Zawisty Podleśne
Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.; Pruszków, Bryły 6.

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.; Pruszków, Bryły 6.

Pozostałe firmy działające na terenie Gminy Michałowice przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania do następujących instalacji:

  • Jarper Sp. z o.o.: Chemeko-System Sp. z o. o. Zakład Zagospodarowania Odpadów  - instalacja kmunalna MBP, Wąsosz.
  • Byś Wojciech Byśkiniewicz: Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Warszawa Wólczyńska 249.
  • Sir-Com Stanisław Zajączkowski: Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Warszawa Wólczyńska 249, Kompostownia zarządzana przez Ziemia Polska Sp. z o.o., Sochaczew; Kompostownia zarządzana przez PN-WMS Sp. z o.o., Międzylas 1.
  • P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska: Instalacja Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania odpadów P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska w Woli Duckiej gm. Wiązowna; Kompostownia odpadów P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska w Woli Duckiej gm. Wiązowna.
  • Remondis Sp. z o.o.: Remondis Szczecin sp. z o.o. Instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Szczecin Janiny Smoleńskiej ps. "Jachna" 35; Remondis Sp. z o.o. Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, Warszawa Zawodzie 18.
  • PU Hetman Sp. z o.o.: PreZero Zielona Energia Sp. z o.o. - Instalacja termicznego przekształcania odpadów Komunalnych, Poznań Energetyczna 5; Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych FCC Tarnobrzeg Sp. z o.o., Tarnobrzeg Strefowa 8; Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych PU Hetman Sp. z o.o., Nadarzyn Turystyczna 38; Bioelektra Group S.A., Zakład Mechaniczno-Cieplnego Przetwarzania Odpadów w Różankach, Susz; Składowisko Wężowiec, gm. Mogielnica; Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. Kraśnicza Wola.
  • Eko-Hetman Sp. z o.o.: Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych PU Hetman Sp. z o.o., Nadarzyn Turystyczna 38; PreZero Zielona Energia Sp. z o.o. -Instalacja termicznego przekształcania odpadów Komunalnych, Poznań Energetyczna 5; Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Warszawa Wólczyńska 249

 

c) W roku 2020 Gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0,27 %;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 61,67 %;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 79,76 %.

 

d) Na terenie Gminy Michałowice funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach, ul. Graniczna 6, czynny we wtorki od 7:00 do 13:00, w czwartki od 13:00 do 19:00 i w soboty od 10:00 do 16:00.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) przeterminowane leki;
6) chemikalia;
7) odpady niebezpieczne;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 250 kg na rok z jednej nieruchomości;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 10 worków o pojemności 120 l i wadze do 25 kg na rok z jednej nieruchomości;
12) zużyte opony w ilości do 4 szt. na rok z jednej nieruchomości;
13) popiół;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
15) tekstylia i odzież.

 

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków:
Komorów:
1. Apteka "Leśna" ul. Ceglana 2
2. Apteka "Ostoja" ul. Berylowa 34
3. Przychodnia "Zdrowie" ul. Turkusowa 5
4. Przychodnia "Arka" ul. Berylowa 34
Michałowice:
1. Apteka "Farmed" ul. Parkowa 1
2. Apteka ul. Jesionowa 40
3. Apteka ul. Jesionowa 1f
4. Przychodnia "Resmed" ul. Ludowa 7
Granica:
1. Przychodnia Amedica ul. Główna 104

 

e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych może zostać odebrany sprzed posesji po zgłoszeniu, lub przekazany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
Ponadto zgodnie z art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zbierającym zużyty sprzęt są również:
1. Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, Warszawa,
2. Orange, Al. Wojska Polskiego 25, Pruszków,
3. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Bryły 6, Pruszków,
4. Mega Service Recycling Sp. z o.o. Al. Krakowska 29, Raszyn,
5. Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, Sokołów,
6. TIM S.A. ul. Regulska 2b, Piastów,
7. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Kasztanowa 41, Michałowice. 
8. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Jesionowa 1, Michałowice.