5882

Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399).

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2024 r. poz. 399):


a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Michałowice:

Numer  Nazwa firmy Siedziba i adres NIP
1. Jarper Sp. z o.o.  Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 108a, 05-552 Wólka Kosowska 123-09-50-562
2. Byś Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa 118-009-43-15
3. SIR-COM Stanisław Zajączkowski ul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna  123-006-05-78
4. Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.  ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 534-001-64-39
5. Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.  ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 5272391342
6. P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka 532-120-34-65
7. REMONDIS Sp. z o.o.   ul. Zawodzie16, 02-981 Warszawa 728-01-32-515
8. PARTNER Dariusz Apelski     Sp. z o.o. ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa 5252962818
9. P. U. Hetman Sp. z o.o.  Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 522-25-30-190 
10. Eko-Hetman Sp. z o.o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn  534-234-14-74 
11. Fagus Sp. z o.o.  Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 522-284-39-25
12. Bioodpady.pl Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4, 05-850  Ożarów Mazowiecki 118-208-86-26
13. PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa 9512371649


b) Firma MZO Pruszków Sp. z o.o. odebrane odpady przekazywała w 2023 r. do następujących instalacji:

20 03 01 zmieszane odpady komunalne:
Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.; Pruszków, Bryły 6.

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji:
Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.; Pruszków, Bryły 6,
Instalacja do kompostowania - Zakład Przetwarzania odpadów Zawisty Sp. z o.o., Zawisty Podleśne,
Zakład wydobywania iłów ceramiki budowlanej i kruszywa budowlanego ze złoża „Radostów Dolny”, gmina Lubań (działka nr ew.256/18).

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Góra Żbikowska" - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., Przejazdowa Pruszków,
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne  FB SERWIS Kamieńsk sp. z o.o.

Pozostałe firmy działające na terenie Gminy Michałowice przekazują niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do następujących instalacji:

 • Jarper Sp. z o.o.: IGLESPOL Z. Iglewski i Wspólnicy-instalacja komunalna we Wrześni;
  Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp.z o.o. - Instalacja do Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Balinie, gm. Chrzanów;
  ZGO AQUARIUM Sp. z o.o.- instalacja MBP, Pukinin, Pukinin 140;
  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ZGOK w Balinie;
  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w ZGO Aquarium, Pukinin, Pukinin 140.
 • Byś Wojciech Byśkiniewicz: Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
  BYŚ Wojciech Byskiniewicz, kompostownia kontenerowa;
  MZO w Wołominie Sp. z o.o. Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Stare Lipiny, gm. Wołomin;
  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Siedliska, gm. Ełk;
  "Amest Otwock" Sp. z o.o., Składowisko Amest Otwock;
  Zakłąd Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Franki, gm. Krośniewice;
  PG Inwest Sp. z o.o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu;
  "Confico-Poland" Sp. z o.o.,  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - sektor IV (Etap I) w Jastrzębiu Zdroju przy ul. Dębina 36.
 • Sir-Com Stanisław Zajączkowski: Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Warszawa Wólczyńska 249;
  Kompostownia zarządzana przez PN-WMS Sp. z o.o., Międzylas 1.
 • P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska: Instalacja Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania odpadów P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska w Woli Duckiej gm. Wiązowna;
  Instalacja segregacji odpadów, Zakład Zagospodarowania Odpadów KOM-EKO S.A. Lublin;
  Kompostownia odpadów P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska w Woli Duckiej gm. Wiązowna; 
  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Ekoland Kraśnik.
 • Remondis Sp. z o.o.: Remondis Sp. z o.o. Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, Warszawa Zawodzie 18; 
  MZO w Wołominie Sp. z o.o.; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Stare Lipiny, gm. Wołomin, Al. Niepodległości 253;
  Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o.o. Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne. 
 • PU Hetman Sp. z o.o.: Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych PU Hetman Sp. z o.o., Nadarzyn Turystyczna;
  Składowisko odpadów w Kraśniczej Woli;
  Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Amest Otwock" Sp. z o.o.;
  Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne w Warce, powiat grójecki;
  Instalacja do składowania odpadów w miejscowości Stare Lipiny.
 • Eko-Hetman Sp. z o.o.: Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych PU Hetman Sp. z o.o., Nadarzyn Turystyczna 38;
  ZGO Aquarium Sp.z o.o. Zakład ZGO Pukinin instalacja mechaniczo-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych;
  Remondis Sp. z o.o. instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych;
  ZGKiM w Ostrowii Mazowieckiej Sp. z o.o., składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Stare Lubiejewo;
  ZGO Aquarium Sp. z o.o. składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne;
  Amest Otwock Sp. z o.o. składowisko odpadów;
  Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, Al. Niepodległości 253, 05-200 Stare Lipiny Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne. 
 • PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o.: Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości  Kobierniki, gm. Stara Biała /PGO Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny: Kobierniki 42, 09-413 Sikórz;
  Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych REMONDIS Sp. z o.o.;
  Instalacja do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji pochodzenia komunalnego REMONDIS Sp. z o.o.;
  Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne w Kobiernikach - PGO w Płocku Sp. z o.o.;
  Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, ul. Łomżyńska 11, 07-300 Stare Lubiejewo - ZGKiM w Ostrowi Mazowieckiej;
  Składowisko odpadów MZO w Wołominie w Starych Lipinach, Al. Niepodległości 253, 05-200 Wołomin.

 

c) W roku 2023 Gmina osiągnęła następujący poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu: 37,03 %;
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 11,66 %;
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0,33 %.

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania osiągnięte w 2023 r. przez podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielami nieruchomości:

Podmiot odbierający odpady komunalne Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu [%] Poziom składowania [%] Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych [%]
Jarper Sp. z o.o.  18,98 0,18 0,02
Byś Wojciech Byśkiniewicz 35,31 29,73 0
SIR-COM Stanisław Zajączkowski 39,62 0 0
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.  35,86 38,12 0
P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska 35,1 2,09 0
REMONDIS Sp. z o.o.   1,18 16,8 0
P.U. Hetman Sp. z o.o.  35,0 21,15 0
Eko-Hetman Sp. z o.o. 28,26 24,1 4,58
PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o. 1,84 50,08 59,11

d) Na terenie Gminy Michałowice funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach, ul. Graniczna 6, czynny:
we wtorki od 7:00 do 13:00,
w czwartki od 13:00 do 19:00
w soboty od 10:00 do 16:00.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) przeterminowane leki;
6) chemikalia;
7) odpady niebezpieczne;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 250 kg na rok z jednej nieruchomości;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 10 worków o pojemności 120 l i wadze do 25 kg na rok z jednej nieruchomości;
12) zużyte opony w ilości do 4 szt. na rok z jednej nieruchomości;
13) popiół;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
15) tekstylia i odzież.

 

e) Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków:
Komorów:
1. Apteka "Leśna" ul. Ceglana 2
2. Apteka "Ostoja" ul. Berylowa 34
3. Przychodnia "Zdrowie" ul. Turkusowa 5
4. Przychodnia "Arka" ul. Berylowa 34
Michałowice:
1. Apteka "Parkowa" ul. Parkowa 1a
2. Apteka ul. Jesionowa 40
3. Przychodnia "Resmed" ul. Ludowa 7
Granica:
1. Przychodnia Amedica ul. Główna 104
Reguły:
1. Apteka Z Uśmiechem ul. Regulska 49 lok. 5

 

f) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych może zostać odebrany sprzed posesji po zgłoszeniu, lub przekazany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
Ponadto zgodnie z art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zbierającym zużyty sprzęt są również:
1. Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, Warszawa,
2. Orange, Al. Wojska Polskiego 25, Pruszków,
3. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Bryły 6, Pruszków,
4. Mega Service Recycling Sp. z o.o. Al. Krakowska 29, Raszyn,
5. Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, Sokołów,
6. TIM S.A. ul. Regulska 2b, Piastów,
7. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Kasztanowa 41, Michałowice. 
 

g) Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.  
1. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Bryły 6, Pruszków.