4501

Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.).

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.):


a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Michałowice:

Numer  Nazwa firmy Siedziba i adres NIP
1 Jarper Sp. z o.o.  Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 108a, 05-552 Wólka Kosowska 123-09-50-562
2 Aminex Sp. z o.o.  ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki 529-16-56-422
3 Byś Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa 118-009-43-15
4 SIR-COM Stanisław Zajączkowski ul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna  123-006-05-78
5 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.  ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 534-001-64-39
6 Usługi asenizacyjne  Leon Szeląg ul. Słowikowskiego 62a, 05-090 Raszyn 522-234-54-23
7 SUEZ POLSKA  Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5,  02-981 Warszawa  526-00-29-173
8 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.  ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 5272391342
9 ARKAZEN Zenon Ciarka w spadku ul. Czysta 9, 05-816 Michałowice  534-103-98-85
10 P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka 532-120-34-65
11 REMONDIS Sp. z o.o.   ul. Zawodzie16, 02-981 Warszawa 728-01-32-515
12 "PARTNER" Dariusz Apelski ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa 762-151-06-69
13 "EKOM" Sp. z o.o.  ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa 524-27-02-748
14 P. U. Hetman Sp. z o.o.  Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 522-25-30-190 
15 Eko-Hetman Sp. z o.o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn  534-234-14-74 
16 Zakład Zieleni Spółka      z o.o.  ul. Wólczyńska 133 bud. 7 lok.115, 01-919 Warszawa 113-24-01-297
17 Tadex, Dębek Tadeusz Nadma, ul. Stara 17,       05-261 Marki 125-005-78-23
18 PHU-JAR-JAN Jacek Kwiatkowski ul. Magnacka 4 lok. 94, 02-496 Warszawa 534-194-65-60 
19 Fagus Sp. z o.o. Al.Krakowska 110/114 00-971 Warszawa 522-284-39-25 
20 Bioodpady.pl Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4 05-850  Ożarów Mazowiecki       118-208-86-26
21 EKO-WAR Jolanta Glinka ul. Skwer ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego 5/56, 01-015 Warszawa 826-145-58-67


b) Firma PPHU Lekaro Jolanta Zagórska odebrane odpady przekazywała do następujących instalacji:

20 03 01 zmieszane odpady komunalne: RIPOK Sortownia odpadów komunalnych zmieszanych oraz zebranych selektywnie PPHU Lekaro Jolanta Zagórska, Wola Ducka, gm. Wiązowna
20 02 01 odpady ulegające biodegradacji: RIPOK Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, Kompostownia odpadów zielonych w Warszawie, m. st. Warszawa, Kampinoska 1; Kompostownia odpadów PPHU Lekaro Wola Ducka, gm. Wiązowna. 

 

Pozostałe firmy działające na terenie Gminy Michałowice przekazują zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania do następujących instalacji:

  • Remondis Sp. z o.o. w Warszawie, RIPOK Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, ul. Zawodzie 16.
  • Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, RIPOK Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych i mobilny komposter, Pruszków, ul. Stefana Bryły 6.
  • PU HETMAN Sp. z o.o. w Warszawie, RIPOK Zakład mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, Nadarzyn, ul. Turystyczna 38.
  • BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, RIPOK Sortownia zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych oraz kompostownia kontenerowa frakcji organicznej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów organicznych selektywnie zbieranych, m. st. Warszawa,  ul. Wólczyńska 249.
  • Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m. st. Warszawa, RIPOK Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, m. st. Warszawa, Kampinoska 1.

 

c) W roku 2020 Gmina osiągnęła następujące poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0,27 %;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła: 61,67 %;
Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych: 79,76 %.

 

d) Na terenie Gminy Michałowice funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach, ul. Graniczna 6, czynny we wtorki od 7:00 do 13:00, w czwartki od 13:00 do 19:00 i w soboty od 10:00 do 16:00.

 

Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków:
Komorów:
1. Apteka "Leśna" ul. Ceglana 2
2. Apteka "Ostoja" ul. Berylowa 34
3. Przychodnia "Zdrowie" ul. Turkusowa 5
4. Przychodnia "Arka" ul. Berylowa 34
Michałowice:
1. Apteka "Farmed" ul. Parkowa 1
2. Apteka ul. Jesionowa 40
3. Apteka ul. Jesionowa 1f
4. Przychodnia "Resmed" ul. Ludowa 7
Granica:
1. Przychodnia Amedica ul. Główna 104

 

e) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych może zostać odebrany sprzed posesji po zgłoszeniu, lub przekazany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
Ponadto zgodnie z art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zbierającym zużyty sprzęt są również:
1. Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, Warszawa,
2. Orange, Al. Wojska Polskiego 25, Pruszków,
3. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Bryły 6, Pruszków,
4. Mega Service Recycling Sp. z o.o. Al. Krakowska 29, Raszyn,
5. Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, Sokołów,
6. TIM S.A. ul. Regulska 2b, Piastów,
7. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Kasztanowa 41, Michałowice. 
8. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Jesionowa 1, Michałowice.