5581

Informacja o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych zgodna z art. 3 ust 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.).

Informacje o odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych na terenie Gminy Michałowice zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.):


a) Podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Michałowice:

Numer  Nazwa firmy Siedziba i adres NIP
1 Jarper Sp. z o.o.  Kolonia Warszawska, Al. Krakowska 108a, 05-552 Wólka Kosowska 123-09-50-562
2 Aminex Sp. z o.o.  ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki 529-16-56-422
3 Byś Wojciech Byśkiniewicz ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa 118-009-43-15
4 SIR-COM Stanisław Zajączkowski ul. Krasickiego 65, 05-500 Nowa Iwiczna  123-006-05-78
5 Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie Sp. z o.o.  ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 534-001-64-39
6 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania w m.st. Warszawie Sp. z o.o.  ul. Obozowa 43, 01-161 Warszawa 5272391342
7 ARKAZEN Zenon Ciarka w spadku ul. Czysta 9, 05-816 Opacz Mała  534-103-98-85
8 P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka 532-120-34-65
9 REMONDIS Sp. z o.o.   ul. Zawodzie16, 02-981 Warszawa 728-01-32-515
10 PARTNER Dariusz Apelski     Sp. z o.o. ul. Płytowa 1, 03-046 Warszawa 5252962818
11 P. U. Hetman Sp. z o.o.  Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 522-25-30-190 
12 Eko-Hetman Sp. z o.o. ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn  534-234-14-74 
13 Fagus Sp. z o.o.  Al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 522-284-39-25
14 Bioodpady.pl Sp. z o.o. ul. Partyzantów 4, 05-850  Ożarów Mazowiecki 118-208-86-26
15 PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o. ul. Zawodzie 5, 02-981 Warszawa 9512371649


b) Firma MZO Pruszków Sp. z o.o. odebrane odpady przekazywała w 2022 r. do następujących instalacji:

20 03 01 zmieszane odpady komunalne:
Instalacja Mechaniczno-Biologicznego Przetwarzania Odpadów - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.; Pruszków, Bryły 6.

20 02 01 odpady ulegające biodegradacji:
Instalacja do kompostowania - Prospreco Polska Sp. z o.o.; Małkinia Górna, Zawisty Podleśne
Mobilny komposter do kompostowania odpadów zielonych - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o.; Pruszków, Bryły 6.
Instalacja do kompostowania - Zakład Przetwarzania odpadów Zawisty Sp. z o.o., Zawisty Podleśne
Instalacja do kompostowania odpadów biodegradowalnych - Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o., Aleja Niepodległości 253 Stare Lipiny

Pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania:
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne "Góra Żbikowska" - Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o.o., Przejazdowa Pruszków
Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne - Zakład Usług Komunalnych sp. z o.o. 99-340 Krośniewice
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu - Zakład Zagospodarowania Odpadów sp. z o.o. Rybnicka 125, Racibórz

Pozostałe firmy działające na terenie Gminy Michałowice przekazują niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania do następujących instalacji:

  • Jarper Sp. z o.o.: Modern Recycling Sp. z o.o. - instalacja komunalna MBP, Rudna Wielka.
  • Byś Wojciech Byśkiniewicz: Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Warszawa Wólczyńska 249; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Siedliska, gm. Ełk; Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Krośniewicach - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Franki, gm. Krośniewice; PG INWEST Sp. z o.o.; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Zakroczymiu; MZO w Wołominie Sp. z o.o.; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Stare Lipiny, gm. Wołomin, Al. Niepodległości 253.
  • Sir-Com Stanisław Zajączkowski: Byś Wojciech Byśkiniewicz Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, Warszawa Wólczyńska 249, Kompostownia zarządzana przez PN-WMS Sp. z o.o., Międzylas 1.
  • P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska: Instalacja Mechaniczno Biologicznego Przetwarzania odpadów P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska w Woli Duckiej gm. Wiązowna; Kompostownia odpadów P.P.H.U. LEKARO Jolanta Zagórska w Woli Duckiej gm. Wiązowna; Składowisko Odpadów MZO Wołomin Sp. z o.o. w Lipinach Starych, Al. Niepodległości 253.
  • Remondis Sp. z o.o.: Remondis Sp. z o.o. Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, Warszawa Zawodzie 18; MZO w Wołominie Sp. z o.o.; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w msc. Stare Lipiny, gm. Wołomin, Al. Niepodległości 253; Zakład Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. - Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, Bartoszyce; FBSerwis Kamieńsk Sp. z o. o., Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, Kamieńsk
  • PU Hetman Sp. z o.o.: Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych PU Hetman Sp. z o.o., Nadarzyn Turystyczna 38; MCP Bioelektra Group w Różankach, Różanki 12; Instalacja do odzysku lub kombinacji odzysku i unieszkodliwiania Dobra Energia Sp. z o. o., Głowackiego 87 Jędrzejów; Instalacja do składowania odpadów innych niż niebezpieczne zlokalizowanej w Otwocku-Świerku; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Wężowiec, gmina Mogielnica; Instalacja do składowania odpadów w miejscowości Stare Lipiny, Al. Niepodległości 253; Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Luszyca, gmina Połaniec; Zakład Gospodarki Odpadami Wysieka, gm. Bartoszyce; Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne w Warce, powiat grójecki ul. Fabryczna 41.
  • Eko-Hetman Sp. z o.o.: Instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych PU Hetman Sp. z o.o., Nadarzyn Turystyczna 38; Remondis Sp. z o.o. Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, Warszawa Zawodzie 18; Załad Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. - Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, Bartoszyce; FBSerwis Kamieńsk Sp. z o.o. - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne; Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie Sp. z o.o. Składowisko odpadów inne niż niebezpieczne i obojętne, Aleja Niepodległości 253 Stare Lipiny, "Amest Otwock" Sp. z o.o. składowisko Amest Otwock.
  • Bioodpady.pl Sp. z o.o.: Best-Eko Sp. z o.o. (oczyszczalnia wraz z kompostownia) ul. Rycerska 101 Rybnik.
  • PreZero Bałtycka Energia Sp. z o.o.: Instalacja Termicznego Przekształcania Frakcji Resztkowej Zmieszanych Odpadów Komunalnych (ITPOK) w Poznaniu, ul. Energetyczna 5, 61-016 Poznań; Instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów w miejscowości  Kobierniki, gm. Stara Biała /PGO Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny: Kobierniki 42, 09-413 Sikórz; Remondis Sp. z o.o. Instalacja mechaniczno - biologicznego przetwarzania odpadów, Warszawa Zawodzie 18; Składowisko odpadów inne niz niebezpieczne i obojętne w Kobiernikach

 

c) W roku 2022 Gmina osiągnęła następujący poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu, poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu: 36,92 %;
Poziom składowania odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych: 10,15 %;
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 0,02 %.

 

d) Na terenie Gminy Michałowice funkcjonuje jeden punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Regułach, ul. Graniczna 6, czynny we wtorki od 7:00 do 13:00, w czwartki od 13:00 do 19:00 i w soboty od 10:00 do 16:00.

W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmowane są następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) papier;
2) metale, tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) szkło;
4) bioodpady;
5) przeterminowane leki;
6) chemikalia;
7) odpady niebezpieczne;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości 250 kg na rok z jednej nieruchomości;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 10 worków o pojemności 120 l i wadze do 25 kg na rok z jednej nieruchomości;
12) zużyte opony w ilości do 4 szt. na rok z jednej nieruchomości;
13) popiół;
14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
15) tekstylia i odzież.

 

e) Wykaz punktów zbiórki przeterminowanych leków:
Komorów:
1. Apteka "Leśna" ul. Ceglana 2
2. Apteka "Ostoja" ul. Berylowa 34
3. Przychodnia "Zdrowie" ul. Turkusowa 5
4. Przychodnia "Arka" ul. Berylowa 34
Michałowice:
1. Apteka "Parkowa" ul. Parkowa 1a
2. Apteka ul. Jesionowa 40
3. Przychodnia "Resmed" ul. Ludowa 7
Granica:
1. Przychodnia Amedica ul. Główna 104
Reguły:
1. Apteka Z Uśmiechem ul. Regulska 49 lok. 5

 

f) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych może zostać odebrany sprzed posesji po zgłoszeniu, lub przekazany do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.  
Ponadto zgodnie z art. 39 ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zbierającym zużyty sprzęt są również:
1. Remondis Sp. z o.o., ul. Zawodzie 16, Warszawa,
2. Orange, Al. Wojska Polskiego 25, Pruszków,
3. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Bryły 6, Pruszków,
4. Mega Service Recycling Sp. z o.o. Al. Krakowska 29, Raszyn,
5. Lyreco Polska S.A. ul. Sokołowska 33, Sokołów,
6. TIM S.A. ul. Regulska 2b, Piastów,
7. Spółdzielnia Pracy AGRO-FILM, ul. Kasztanowa 41, Michałowice. 
 

g) Punkt zbierania odpadów folii, sznurka oraz opon, powstających w gospodarstwach rolnych.  
1. Miejski Zakład Oczyszczania Sp. z o.o. ul. Bryły 6, Pruszków.