01.07.2024 08:00

Mieszkańcy Osiedla Granica wybrali swój zarząd

105
26 czerwca odbyło się zebranie wyborcze mieszkańców osiedla Granica, na którym zdecydowano ponownie powierzyć funkcje przewodniczącego zarządu Pawłowi Łąpiesiowi.

Zebranie mieszkańców w Granicy było ostatnim z zebrań, które w ostatnim czasie odbyły się w naszej gminy i w trakcie których zostały wybrane nowe samorządy lokalne na kadencję 2024/2029.

Prowadzącym zebranie i zarazem koordynującym proces wyborczy w Granicy był sekretarz gminy, Wojciech Grzeniewski. Ponadto w zebraniu uczestniczyła również zastępca wójta, Anna Fabisiak oraz radni: Magdalena Bronisz, Paweł Kordys, Adriana Król-Popiel, i Agnieszka Paradowska.

Przed przystąpieniem do wyborów, uczestnicy zebrania wysłuchali sprawozdania przewodniczącego Pawła Łąpiesia z działalności w kadencji 2019-2024, która była skupiona na trzech aspektach: aktywizacji i integracji mieszkańców, interwencji w kwestii spraw i tematów zgłaszanych przez mieszkańców oraz monitorowaniu i inicjowaniu spotkań związanych z planowaną budową „Paszkowianki”.

Liczba organizowanych wydarzeń kulturalno-sportowych w świetlicy jest tak duża, że w całości wypełnia tygodniowy terminarz. W świetlicy prowadzone były zarówno różnego warsztaty dla dzieci jak i dorosłych. Odbywały się zajęcia sportowe i taneczne, które nieustannie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem. Poza tym świetlica była też miejscem spotkań działającego w Granicy koła seniorów.

Mijająca kadencja przyczyniła się do licznych interwencji związanych ze zgłaszanymi przez mieszkańców tematami, takimi jak: instalacji luster na skrzyżowaniach, przycinania i koszenia zieleni, usuwanie ubytków w nawierzchni, ustawienie ławki czy naprawy latarni ulicznych.

Bez wątpienia jedną z najważniejszych spraw dla mieszkańców osiedla Granica była i jest budowa „Paszkowianki” oraz przebudowa ul. Pruszkowskiej. W tej sprawie odbyło się kilka spotkań informacyjnych, w trakcie których mieszkańcy mieli okazję przekazać swoje stanowisko inwestorom i władzom gminy.

„Paszkowianka” będzie dla Pawła Łąpiesia niewątpliwie najważniejszym tematem także w nowej kadencji. O czym wspomniał podczas swojego wyborczego wystąpienia. 

Jako jedyny kandydat zgłoszony przez mieszkańców, Paweł Łąpieś uzyskał 61 głosów na 69 osób uczestniczących w środowym zebraniu. 

Ostatnim tematem, którym tego dnia zajęli się mieszkańcy Granicy był wybór członków zarządu. Zgodnie ze statutem osiedla, zarząd liczy 4 członków i właśnie tylu zgłoszono do wyborów.

Tak więc zarząd Osiedla Granica w kadencji 2024/2029 przedstawia się następująco:

  • przewodniczący – Paweł Łąpieś
  • członkowie zarządu: Aksamit Beata – 62 głosy, Miszczak Jerzy – 66 głosów, Olszewski Zbigniew – 63 głosy i Paradowska Agnieszka – 61 głosów.

Gratulujemy nowemu Zarządowi Osiedla Granica i życzymy dużo pozytywnej energii oraz sukcesów w działaniu na rzecz mieszkańców i osiedla.

Opublikowany przez: Mariusz Marcysiak

Zobacz także