GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE

 

W urzędzie gminy Michałowice działa punkt konsultacyjno-informacyjny ogólnopolskiego programu „Czyste Powietrze”. W punkcie można również złożyć wniosek do programów „Mój Prąd” oraz „Moje ciepło”.

Miejsce to ma na celu ułatwienie mieszkańcom Gminy Michałowice aplikowanie o dofinansowanie na wymianę źródeł ciepła i kompleksową termomodernizację domu jednorodzinnego w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”, „Mój Prąd” oraz „Moje Ciepło”.

Wszystkie formalności mieszkańcy mogą załatwić w swoim urzędzie bez konieczności wizyty w siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Do naszych zadań należy: udzielanie informacji o zasadach i warunkach Programu, pomoc w przygotowaniu wniosku i przekazanie go do WFOŚiGW, a także rozliczenie przyznanego dofinansowania. Takie rozwiązanie ma na celu ułatwienie mieszkańcom chcącym przystąpić do Programu załatwianie wszelkich formalności blisko swojego miejsca zamieszkania.

Wszystko po to, by poprawić jakość powietrza, którym oddychamy, a tym samym komfort życia naszych mieszkańców. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego 31 maja 2021 r. porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Gminą Michałowice.

Jak działała Punkt?

Osobiste konsultacje są możliwe po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się na wizytę. Konsultacje odbywają się w dniach:

  • poniedziałek: 12.00-17.00
  • wtorek: 10.30-15.30

Telefon: 22 350 91 91, wew. 401. Prosimy o kontakt telefoniczny w dni oraz godziny otwarcia punktu.

Pytania można również zadawać mailowo na adres: czystepowietrze|michalowice.pl| |czystepowietrze|michalowice.pl.

Punkt jest zlokalizowany na parterze budynku Urzędu Gminy Michałowice (pokój 0, obok bocznego wejścia).

 

Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in.: do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, ale także wymiany stolarki okiennej, drzwiowej, bądź docieplenia piwnic i stropów, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie naszej gminy.

Jakie są cele programu Czyste Powietrze?

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Dla kogo jest program?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł.

Na co dofinansowanie?

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, oraz przeprowadzenia niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

O jaką kwotę można się ubiegać?

Dotacja może wynosić do 66 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania oraz do 135 000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania. Dodatkowo dla wszystkich poziomów poza wskazanymi limitami dotacja do 1 200 zł na audyt energetyczny.

 

Gdzie znajdę szczegóły Programu?

Wszystkie szczegóły programu oraz kalkulatory dotacji, grubości izolacji jak również lista zielonych urządzeń i materiałów znajdują się na stronie.

 

W ramach uruchomienia punktu konsultacyjnego odbywać się będą spotkania informacyjne dla mieszkańców. Terminy i godziny spotkań będą podawane na bieżąco. Prosimy śledzić stronę gminy.

Z pozostałymi programami: Mój Prąd oraz Moje Ciepło można zapoznać się na stronie:

Mój Prąd - https://mojprad.gov.pl/

Moje Ciepło - https://mojecieplo.gov.pl/

Serdecznie zapraszamy i zachęcamy do korzystania z naszego Punktu!

 

Realizacja programu Czyste Powietrze w Gminie Michałowice (stan na dzień 30.03.2024 r.)

  • Realizacja programu Czyste Powietrze w Gminie Michałowice (stan na 31.03.2024 r.)

  • Liczba złożonych wniosków – 228

  • Liczba zrealizowanych przedsięwzięć – 72

  • Kwota wypłaconych dotacji – 1 249 667,31 zł

 

BROSZURA INFORMACYJNA

Załączniki

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu "Czyste Powietrze" przed nieuczciwymi wykonawcami

Ostrzeżenie dla wnioskodawców i beneficjentów programu Czyste Powietrze przed nieuczciwymi wykonawcami

W trosce o wnioskodawców i beneficjentów programu „Czyste Powietrze”, realizator programu - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed nierzetelnymi wykonawcami, którzy w ramach dotacji z rządowego programu oferują urządzenia grzewcze do nieocieplonych domów, często powiązane z pełnomocnictwem w nieuczciwych celach.

 

Nieuczciwe praktyki niesprawdzonych wykonawców skutkują zawiedzonymi beneficjentami, obciążonymi np. wysokimi rachunkami za ciepło w okresie grzewczym.

Prosimy o zapoznanie się z poniższym komunikatem.