09.07.2024 10:50

Sołtysem Sokołowa jednogłośnie Anna Lewandowska

136
8 lipca, w Sokołowie, w związku z nie zgłoszeniem się w pierwszym terminie żadnego kandydata na sołtysa, odbyły się powtórne wybory sołtysa i rady sołeckiej.

Drugie zebranie otworzył przewodniczący spotkania, sekretarz gminy, Wojciech Grzeniewski. Następnie odbył się wybór sekretarza zebrania - Anety Sopińskiej oraz Komisji Wyborczej: Bartosza Lewandowskiego, Sebastiana Ciechomskiego i Jadwigi Szelągowskiej.

Kolejnym punktem był wybór sołtysa sołectwa Sokołów. Mieszkańcy zgłosili tylko jednego kandydata - Annę Lewandowską.

W głosowaniu wzięło udział 27 mieszkańców sołectwa, na 213 uprawnionych do głosowania. Jednogłośnie Anna Lewandowska została wybrana na nowego sołtysa Sokołowa.

Ostatnim punktem spotkania był wybór członków rady sołeckiej. Zgłoszono następujących kandydatów: Annę Szelągowską, Karolinę Grędę, Danutę Gajewską, Dorotę Jakowiecką i Piotra Więcha.  

W głosowaniu wzięło udział 26 mieszkańców, w skład pięcioosobowej rady weszli wszyscy kandydaci ze stosunkiem głosów: 

  • Anna Szelągowska - 26 głosów;
  • Karolina Gręda - 26 głosów;
  • Danuta Gajewska - 26 głosów;
  • Dorota Jakowiecka - 26 głosów;
  • Piotr Więch - 25 głosów.

Gratulujemy nowej sołtys i radzie sołeckiej Sokołowa oraz życzymy wielu sukcesów w działaniu na rzecz mieszkańców i sołectwa. 

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także