10.06.2024 16:40

Ogólnopolski Program Grantowy „Rosnę z matematyką” - Przedszkole im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi

13
W okresie od 1 lutego do 31 maja 2024 roku w grupie 6-latków w Zespole Szkolno – Przedszkolnym im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi zrealizowany został cykl ośmiu zajęć zgodnie z autorskim programem „Poczuj matematykę” w ramach grantu „Rosnę z matematyką” sfinansowanego przez fundację mBank.

Celem zajęć było rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci poprzez rozbudzanie ciekawości i kształtowanie zainteresowań matematycznych przejawiających się w aktywności poznawczej i twórczej oraz w samodzielnym doświadczaniu, działaniu i eksperymentowaniu.

W  ramach cyklu prowadzone były następujące zajęcia:

  • Orientacja przestrzenna.
  • Organizacja czasu i przestrzeni.
  • Liczenie.
  • Dodawanie i odejmowanie.
  • Pojęcie stałości liczby- równoliczność.
  • Klasyfikowanie.
  • Mierzenie długości, szerokości i wysokości.
  • Intuicja geometryczna.

Projekt spotkał się z dużą aprobatą i zainteresowaniem dzieci. Realizacja zajęć podczas których wykorzystywane były różnorodne formy aktywności sprawiła, że nauka matematyki była dla dzieci przyjemnością. Za pomocą zmysłów zerówkowicze poznawali pojęcia matematyczne w sposób zabawny, ale także praktyczny. Zabawy matematyczno – plastyczne urozmaicały zajęcia, jak również zwiększały umiejętności motoryczne dzieci.

W toku różnorodnych zabaw dzieci rozwijały swoją ciekawość i kształtowały zainteresowania matematyczne przejawiające się w aktywności poznawczej.

Do wprowadzenia treści matematycznych wykorzystane zostały również metody czynne, oparte na działalności dziecka i problemowe, które pozwalały odkrywać nowe wiadomości podczas rozwiązywania problemów, oraz samodzielnego poszukiwania rozwiązań. Kształtowana była spontaniczna i swobodna aktywność uczniów. Dzieci uczyły się orientacji w schemacie własnego ciała i przestrzeni. Utrwalały i poszerzały wiedzę na temat rytmów i rytmicznej organizacji czasu. Kształtowały u siebie umiejętności liczenia, dodawania, odejmowania i mierzenia. Dzieci zostały wprowadzone w świat pojęć geometrycznych.

Jednocześnie, wychowankowie ćwiczyli koordynację, równowagę oraz sprawność manualną. Połączone zostały bodźce wzrokowe, dotykowe i ruch, dzięki czemu możliwa była stymulacja ogólnorozwojowa wraz z edukacją matematyczną oraz podnoszenie kompetencji matematycznych naszych dzieci.

Matematyka sensoryczna to odkrywanie świata doświadczaniem i eksperymentem i w związku z tym stworzony został w naszej sali kącik sensoryczno-matematyczny przeznaczony do samodzielnych działań.

Zwieńczeniem projektu był gminny konkurs Matematyczno – plastyczny „Matematyczna, kreatywna pomoc dydaktyczna”.

Współpraca ze środowiskiem lokalnym była bardzo ważna, nasze koleżanki i ich wychowankowie z innych przedszkoli sprawili nam ogromną niespodziankę, wpłynęło bardzo dużo prac, które były niezwykle ciekawe i kreatywne. Wykonane przez dzieci prace wykorzystywane są jako pomoce do zabaw i zajęć. Pomagają one w zrozumieniu pojęć matematycznych, usprawniają motorykę, jak również percepcję wzrokową.

W ramach projektu poszerzona została baza dydaktyczna przedszkola o nowe pomoce np.: gry, klocki, liczydła. Stworzony został również matematyczny ebooka - LINK.

Mamy nadzieję, że zajęcia prowadzone w ramach projektu wzbudziły duże zainteresowanie wśród dzieci i przyczynią się do rozwoju ich kompetencji matematycznych.

 

Autorki:

Anna Firlik, Magdalena Ligocka, nauczycielki wychowania przedszkolnego

 Zespole Szkolno – Przedszkolny im. Mikołaja Kopernika w Nowej Wsi.

 

Opublikowany przez: Magdalena Nowak-Segieta