09.07.2024 09:59

Awanse zawodowe nauczycieli

131
3-4 lipca, w Urzędzie Gminy Michałowice odbywały się egzaminy na stopień nauczyciela mianowanego. W tym roku do egzaminów przystąpiło 16 nauczycieli z gminnych placówek.

Do egzaminu przystąpili nauczyciele ze szkół:

  • 4 osoby ze Szkoły Podstawowej w Michałowicach: Magdalena Korycka, Sylwia Tłoczkowska, Magdalena Matczak – Baran, Karina Walter;
  • 6 osób z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Komorowie: Ramona Sitkiewicz- Wołodko, Grzegorz Mazur, Cecylia Podsiadło, Joanna Kik – Mikuła, Aleksandra Zbońkowska, Iza Juszczyk;
  • 4 osoby z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Nowej Wsi: Anna Oleksy; Justyna Pietrzak; Sylwia Kondraciuk; Sabat Jolanta.
  • 2 osoby z Gminnego Przedszkola w Michałowicach: Anna Racięcka, Hanna Lemańska.

Egzaminy były niezwykle interesujące dla członków komisji, dotyczyły różnych dziedzin kształcenia i obszarów pracy szkół i przedszkoli w naszej gminie. Nauczyciele prezentowali swoje metody pracy z dziećmi, przedstawiali efekty działań, dokonania i sukcesy.

Wszyscy stający przed Komisją uzyskali pozytywny wynik egzaminu.  To ważne osiągnięcie potwierdzające kompetencje pedagogów i zaangażowanie w zawód, który wymaga zarówno wiedzy, jak też talentu i pasji.

Stopień nauczyciela mianowanego otwiera nowe możliwości rozwoju zawodowego, zapewnia stabilną pozycję w pracy, daje szanse na podjęcie pracy na stanowisku dyrektora. Pozwala także na zdobycie kolejnego stopnia awansu zawodowego, czyli nauczyciela dyplomowanego.

Gratulujemy wszystkim zdającym i życzymy dalszych sukcesów. Uroczyste wręczenie aktów nadania stopnia nauczyciela mianowanego odbędzie się w nowym roku szkolnym.

Opublikowany przez: Angelika Niedzieska

Zobacz także