Wyniki wyszukiwania

Znaleziono 11 podstron zawierających ""
1 Telefony i kontakty
Biuro podawcze parter - sala obsługi interesantów   tel: (22) 350-91-91 #KONTAKT(Stanowisko ds. Kancelaryjnych,telefon
2 Oferty pracy w przedszkolu w Michałowicach
Gminne Przedszkole w Michałowicach zatrudni nauczyciela wychowania przedszkolnego 1 etat oraz psychologa 1/2 etatu.
3 Oferta pracy dla konserwatora zieleni
Urząd Gminy Michałowice zatrudni konserwatora zieleni
6 PLAN PRACY KOMISJI SPRAW SPOŁECZNYCH NA ROK 2019
Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 rok. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok w zakresie oświaty i wychowania, pomocy społecznej, ochrony
7 PLAN PRACY KOMISJI GOSPODARKI KOMUNALNEJ I PRZESTRZENNEJ NA 2019 ROK
Przyjęcie planu pracy komisji na 2019 r.   Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r. w zakresie inwestycji i remontów oraz stopnia
8 PLAN PRACY KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW i PETYCJI NA 2019 r.
Rozpatrywanie skarg na działania Wójta i gminnych jednostek organizacyjnych. Rozpatrywanie wpływających do rady wniosków i petycji. Przygotowywanie
9 PLAN PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2019 r.
Rozpatrzenie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 rok oraz sporządzenie opinii i wniosku w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Michałowice
10 PLAN PRACY KOMISJI BUDŻETU I FINANSÓW NA 2019 ROK
1. Przyjęcie planu pracy Komisji na 2019 r. 2. Opiniowanie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 r oraz stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich. 3.