27.07.2023 15:30

12. Przygoda z ceramiką - warsztaty w Komorowie

33
Lokalizacja: Komorów
  • Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

ul. Ceglana 2d, Komorów

  • Opis lokalizacji

Dzienny Dom Seniora (Warsztat)

  • Uzasadnienie realizacji projektu

W Komorowie nie ma oferty warsztatów ceramicznych, chociaż temat ten budzi coraz większe zainteresowanie mieszkańców. Praca z gliną korzystnie wpływa na harmonijny rozwój człowieka, wycisza i uczy cierpliwości oraz pomaga oderwać się od codziennych problemów. Ugniatanie, wałkowanie, formowanie i ozdabianie gliny to doskonałe wsparcie rozwoju małej motoryki. Zajęcia ceramiczne rozwijają poczucie estetyki, kreatywność oraz wyobraźnię przestrzenną. Ponadto aktywność ta, skierowana do wszystkich grup wiekowych, doskonale wpływa na integrację międzypokoleniową.

  • Skrócony opis projektu

Projekt PRZYGODA Z CERAMIKĄ - WARSZTATY W KOMOROWIE polega na realizacji 10 cykli po 3 warsztaty ceramiczne 2-godzinne każdy. W każdym cyklu weźmie udział 8 osób. Każdy cykl będzie zamkniętą całością podczas której każdy z uczestników stworzy od początku do końca swój ceramiczny wyrób pod okiem instruktora od ceramiki. Na każdy z kolejnych cykli będzie odrębna rekrutacja, aby jak najwięcej osób mogło zaznajomić się z pracą z gliną. Warsztaty przewidziane są od lutego do połowy grudnia 2024. Projekt warsztatów realizowany będzie w Dziennym Dom Seniora (Warsztacie) w Komorowie ul. Ceglana 2d.

  • Szczegółowy opis projektu

Projekt PRZYGODA Z CERAMIKĄ - WARSZTATY W KOMOROWIE polega na realizacji 10 cykli po 3 warsztaty ceramiczne 2-godzinne każdy, od lutego do połowy grudnia 2024. Jeden cykl będzie trwać 3 tygodnie, przewidywana liczba osób w jednym cyklu to 8 osób. Każdy cykl będzie zamkniętą całością podczas której każdy z uczestników stworzy od początku do końca swój ceramiczny wyrób pod okiem instruktora od ceramiki. Na każdy z kolejnych cykli będzie odrębna rekrutacja, aby jak najwięcej osób mogło zaznajomić się z pracą z gliną. Planowany program jednego cyklu warsztatów jest następujący: Pierwszy warsztat cyklu: zapoznanie się z gliną, lepienie, formowanie, wycinanie. Między pierwszym a drugim warsztatem - suszenie glinianych wyrobów. Drugi warsztat: szlifowanie wyschniętych glinianych wyrobów oraz krótki wykład na temat pracy z gliną i technik ceramicznych. Miedzy drugim a trzecim warsztatem następuje wypalenie wyrobów z gliny na tzw. biskwit (w piecu ceramicznym - usługa zewnętrzna wypału, wkalkulowana w koszt poprowadzeniu warsztatu) Trzeci warsztat: szkliwienie wypalonych na biskwit prac. Po trzecim warsztacie następuje wypalenie poszkliwionych wyrobów z gliny (w piecu ceramicznym - usługa zewnętrzna wypału, wkalkulowana w koszt poprowadzeniu warsztatu).

  • Odbiorcy projektu

Projekt skierowany jest do dzieci w wieku szkolnym, młodzieży, dorosłych i seniorów z Gminy Michałowice.

  • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 25 000,00 zł