27.07.2023 15:30

9. Opera barokowa

31
Lokalizacja: Michałowice
  • Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

Szkoła Podstawowa, ul. Szkolna 15

  • Opis lokalizacji

sala gminastyczna

  • Kategoria Projektu 

​Kultura

Edukacja

  • Uzasadnienie realizacji projektu

Poszerzenie oferty wydarzeń kulturalno-edukacyjnych dla mieszkańców Gminy Michałowice mające na celu popularyzację muzyki klasycznej ze szczególnym uwzględnieniem gatunku opery.

  • Skrócony opis projektu

Projekt zakłada najprawdopodobniej pierwsze w historii Gminy wykonanie kompletnego dzieła operowego w formie koncertowej „Acis i Galatea” Georga Friedricha Haendla poprzedzone krótką prelekcją dotyczącą opery barokowej i wyjaśniającą treść wykonywanego dzieła. Projekt ma na celu popularyzację muzyki klasycznej wśród wszystkich grup wiekowych oraz zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy do wydarzeń kulturalnych.

  • Szczegółowy opis projektu

Wykonanie kompletnego dzieła operowego to bezprecedensowy projekt w naszej Gminie. Dla wielu Mieszkańców będzie to być może pierwsza i jedyna możliwość i okazja do wysłuchania opery barokowej najwspanialszego barokowego operzysty – Georga Friedricha Haendla. Wykład poprzedzający wykonanie „Acisa i Galatei” będzie miał na celu szczegółowe wyjaśnienie treści dzieła a także zarysowanie historii i ewolucji gatunku opery tak, by dzieło było w pełni zrozumiałe dla wszystkich słuchaczy. Libretto a przede wszystkim partytura tego znakomitego dzieła gwarantuje niezapomniane przeżycia muzyczne i emocjonalne.

Projekt jest ogólnodostępny. Do wzięcia udziału w projekcie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Gminy Michałowice bez względu na wiek. Wstęp wolny bez konieczności rezerwacji miejsc.

  • Odbiorcy projektu

Do wzięcia udziału w projekcie zaproszeni są wszyscy mieszkańcy Gminy Michałowice bez względu na wiek.

  • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 30 000,00 zł

Na koszty przedsięwzięcia składają się m.in.: wynajęcie i transport instrumentów, honoraria dyrygenta, solistów, muzyków orkiestrowych, chóru i prelegenta, projekt i wydruk plakatu i programu koncertu wraz z tłumaczeniem libretta, profesjonalna fotorelacja oraz obsługa techniczna i logistyczna wydarzenia.