31.07.2023 13:25

1. Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Zajęcia dla dzieci w wieku 14-18 lat oraz dorosłych. 10 weekendowych spotkań po 90 minut w gminnych szkołach, zakończonych egzaminem.

32
Lokalizacja: Komorów
  • Adres (ulica i nr/ rejon ulic)

ul. Marii Dąbrowskiej 12/20 w Komorowie

  • Opis lokalizacji

Zespół Szkół Ogólnokształcących

 

  • Uzasadnienie realizacji projektu

Celem projektu jest upowszechnianie wiedzy o żeglarstwie oraz zmotywowanie społeczeństwa do jego uprawiania. Żeglarstwo jeszcze nie tak dawno powszechnie uważane było za sport elitarny, zarezerwowany dla ludzi posiadających znaczne rezerwy finansowe. Projekt ma obalić ten mit. Dziś każdy może spędzić urlop pod żaglami i wysłać pociechę na obóz czy też kolenie żeglarskie. To kwestia tylko i wyłącznie znalezienia motywacji. Projekt ma zachęcić do podjęcia próby uprawiania żeglarstwa, jako sportu bezpiecznego i niezwykle atrakcyjnego dla młodzieży i dorosłych. Jest szansą na rozbudzenie pasji żeglarstwa, które uczy pracy zespołowej, aktywnego spędzania wolnego czasu, odpowiedzialności, dyscypliny i zaradności. Żeglowanie to także poznawanie świata, ludzi, różnych kultur, smaków kuchni oraz własnych możliwości. Najważniejszym uzasadnieniem realizacji projektu jest odciągnięcie uwagi (uzależnienia) od „wirtualnego świata” i pokazania w atrakcyjnej formie piękna i sensu realnego życia.

  • Skrócony opis projektu

Będziemy żeglarzami. Teoretyczny kurs na patent. Celem projektu jest stworzenie 3 grup dzieci w wieku 14-18 lat oraz 3 ​grup dorosłych, które odbędą w zimowe weekendy 10 półtoragodzinnych spotkań w gminnych szkołach. Będą to zajęcia z żeglarstwa przeprowadzone w taki sposób, by nie tylko zachęcić do jego uprawiania, ale także nabyć niezbędnej wiedzy do zdania egzaminu na patent zgodnie z wymogami Polskiego Związku Żeglarskiego.

  • Szczegółowy opis projektu

Projekt polega na przeprowadzaniu szkolenia teoretycznego w postaci 10 półtoragodzinnych wykładów i ćwiczeń, które dotyczyć będą: -Wprowadzenia do żeglarstwa. -Meteorologii - zwłaszcza w ujęciu praktycznym. -Przepisów- prawidła pierwszeństwa. -Ratownictwa i procedur bezpieczeństwa. -Podstaw Nawigacji. -Locji Śródlądowej. -Budowy jachtu i prac bosmańskich. -Teorii żeglowania i manewrowania Projekt będzie się składał z 10 weekendowych spotkań w salach lekcyjnych gminnych szkół, raz w tygodniu po 90 minut. Rozpoczęcie planowane jest na początek lutego 2024r. Na koniec przewidziany będzie wewnętrzny egzamin na wzór tego, który jest przeprowadzany podczas zdawania na patent żeglarza (w części teoretycznej). Zajęcia będą realizowane w dwóch grupach wiekowych: 14-18 lat oraz dorosłych. W projekcie będą mogły brać udział mieszkańcy (młodzież i dorośli ) Gminy Michałowice. Informacja o zapisach będzie w formie plakatów, udostępniona na tablicach ogłoszeniowych na terenie Gminy Michałowice, oraz forach społecznościowych. Maksymalna ilość osób w grupie 25.

  • Odbiorcy projektu

Odbiorcami projektu, są chłopcy i dziewczynki w wieku 14-18 lat oraz dorośli chcący rozwinąć swoje zainteresowania żeglarstwem.

  • Szacowane koszty realizacji projektu

Szacowany łączny koszt realizacji projektu: 9.200,00 zł